Rok 2018
 • Charakterystyka odmian pszenicy jarej w warunkach rolnictwa ekologicznego   link...
 • Charakterystyka odmian owsa w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Charakterystyka odmian jęczmienia jarego w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe odmian owsa  wg. EDO  link...
 • Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe odmian jęczmienia jarego  wg. EDO    link...
Rok 2019
 • Charakterystyka odmian pszenicy jarej w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Charakterystyka odmian owsa w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Charakterystyka odmian  jęczmienia jarego w warunkach rolnictwa ekologicznego link...
 Rok 2020
 • Charakterystyka odmian pszenicy jarej w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Charakterystyka odmian owsa w warunkach rolnictwa ekologicznego  link...
 • Charakterystyka odmian  jęczmienia jarego w warunkach rolnictwa ekologicznego link..