Doświadczalnictwo odmianowe - zboża jare

Zakres analiz i metodyka badań przydatności odmian zbóż jarych do uprawy
w systemie ekologicznym ustalona w ramach systemu EDO