Charakterystyka warunków siedliskowych doświadczeń ze zbożami ozimymi