Wyniki badań zboża ozime rok 2019
Plonowanie odmian żyta

Plonowanie odmian pszenzyta ozimego

Plonowanie odmian pszenicy ozimej
Plonowanie odmian żyta – rok 2019