Dlaczego EDO

Istotną  przesłanką  za  prowadzeniem  badań  nad  doborem  odmian  do  uprawy  w gospodarstwach  ekologicznych  jest ograniczona  dostępność  do  materiału  nasiennego  w jakości ekologicznej. Dotychczas, głównie z uwagi na mały areał uprawy, nie prowadzi się specjalnej hodowli roślin dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. Oferta handlowa dotycząca nasion ekologicznych jest znikoma i nie gwarantuje wyboru odpowiedniej odmiany (wykaz dostępnego  materiału  siewnego,  strona  Państwowej  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i
Nasiennictwa,  www.piorin.gov.pl).  W  tej  sytuacji  do  uprawy  w  gospodarstwach ekologicznych  wybierane  są  odmiany  będące  w  ogólnej  ofercie  firm  hodowlanych  i znajdujące  się  w  Krajowym  Rejestrze  Odmian.  Badania  prowadzone  przez  COBORU  oraz rekomendacje firm hodowlanych nie uwzględniają oceny odmian w warunkach produkcjiekologicznej co utrudnia właściwy wybór i zwiększa ryzyko uprawy.  Dodatkowo  stworzenie  systemu  oceny  odmian  w  warunkach  produkcji  ekologicznej odpowiada na oczekiwania producentów ekologicznych, stwarza warunki do pozyskiwania cennych  informacji  dla  hodowców,  umożliwi  lepsze  ukierunkowanie  produkcji  nasiennej skierowanej do producentów ekologicznych.