Raporty EDO - Publikacje

ROK 2019
  • Sprawozdanie z badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. Temat:  (Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania nad doborem odmian zbóż ozimych: pszenicy, żyta, pszenżyta), Nr: PJ.re.027.6.2019 (pozycja 1).  link...
  • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. (Badania nad poprawą jakości plonu współczesnych i dawnych odmian pszenicy jarej, ich przydatnością dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjałem zdrowotnym), Nr: PJ.re.027.6.2019/2    link....
  • Sprawozdanie z Badań w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach. Nt. (Badania nad przydatnością odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO dla zbóż jarych), Nr: PJ.re.027.6.2019/3   link....
  • Ocena przydatności odmian pszenicy jarej do uprawy w rolnictwie ekologicznym, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Instrukcja upowszechnieniowa nr 237, Puławy 2019.   link....