Raporty EDO - Publikacje

ROK 2020
  • Sprawozdanie z zadania badawczego pt. Ocena przydatności nowych odmian zbóż do uprawy w rolnictwie ekologicznym (Badania nad przydatnością odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO dla zbóż jarych) nr JPR.re.027.3.2020 (pozycja 2).  link....