Wyniki oceny zdrowotności odmian pszenicy jarej w ramach sieci EDO(2018-2019)